Vítejte v online kasinu Ninja! Tyto podmínky (dále také “Podmínky”) upravují vaše používání našich webových stránek a služeb. Používáním našich služeb výslovně souhlasíte s těmito podmínkami a našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Pokud s nimi nesouhlasíte, nepokračujte v používání našich stránek!

Způsobilost

Abyste mohli využívat naše služby, musí vám být alespoň 18 let a musíte být způsobilí uzavřít závaznou smlouvu. Pokud je vám méně než 18 let, nemůžete naše služby používat. Jste zodpovědní za zajištění své způsobilosti k používání našich služeb ve vaší jurisdikci. Vyhrazujeme si právo kdykoli si vyžádat doklad o věku a jurisdikci.

Účty

Chcete-li používat naše služby, musíte si vytvořit účet. Za bezpečnost a důvěrnost svého účtu a za všechny činnosti, které se pod vaším účtem provádějí, nesete výhradní odpovědnost. Neměli byste sdílet údaje o svém účtu ani nikomu jinému umožnit přístup k vašemu účtu. Pokud máte podezření, že někdo jiný získal přístup k vašemu účtu, neprodleně nás kontaktujte.

Vyhrazujeme si právo pozastavit nebo zrušit váš účet, pokud porušíte tyto podmínky nebo pokud budeme mít podezření, že jste se dopustili podvodné nebo nezákonné činnosti. Online Casino Ninja nenese odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, které v důsledku toho vzniknou.

Zodpovědné Hraní

Podporujeme zodpovědné hraní a propagujeme používání nástrojů, jako je nastavení limitů vkladů a sebevyloučení, které vám pomohou řídit vaše hráčské návyky. Pokud máte pocit, že máte problém s hazardními hrami, doporučujeme vyhledat pomoc licencovaného odborníka nebo podpůrnou skupinu, jako je GamCare.

Duševní Vlastnictví

Veškerý obsah a materiály na našich webových stránkách, mimo jiné včetně textu, grafiky, log, obrázků a softwaru, jsou majetkem společnosti Online Casino Ninja nebo našich poskytovatelů licencí a jsou chráněny zákony o autorských právech a ochranných známkách. Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte používat žádný obsah ani materiály na našich webových stránkách ke komerčním účelům.

Obsah Třetích Stran

Webové stránky obsahují obsah třetích stran. Používáním webových stránek souhlasíte s následujícími kritérii:

Oznámení o Porušení Autorských Práv

Online Casino Ninja má v úmyslu dodávat čtenářům originální obsah. Respektujeme duševní vlastnictví a dáváme lidem možnost uplatnit nárok na vlastnictví obsahu, o kterém se domnívají, že byl zneužit. Pokud se domníváte, že jsme porušili vaše duševní vlastnictví, obraťte se na naše odborníky na zákaznickou podporu s platnými důkazy a náš tým situaci co nejdříve vyřeší.

Omezení Odpovědnosti

Naše služby používáte na vlastní nebezpečí. Nezaručujeme, že naše služby budou nepřetržité nebo bezchybné. V žádném případě neneseme odpovědnost za škody vzniklé v důsledku používání našich služeb, s výjimkou případů hrubé nedbalosti nebo úmyslného jednání.

Rozhodné Právo

Tyto podmínky a vaše používání našich služeb se řídí a vykládají podle zákonů Česká republika. Jakékoli spory vyplývající z těchto Podmínek nebo našich Služeb nebo s nimi související podléhají výlučné jurisdikci soudů Česká republika.

Změny Těchto Podmínek

Vyhrazujeme si právo tyto podmínky změnit bez předchozího upozornění. Uživatelům doporučujeme, aby se průběžně seznamovali s našimi podmínkami používání, aby se v budoucnu vyhnuli nedorozuměním.